Hem
framsidan

Aktuellt

Välkommen till Borgarhus № 59

 

Fastigheten Borgarhus № 59 är en av Luleå gamla stads innevånares tomter, det vill säga ett av de bofastas hus i Gammelstad enligt 1817-års inventering upprättad av förste lantmätare L.P. Bergner.

 

Inventeringen och förteckningen heter "Luleå Gammel Stads Innevånares Tomter och Allmogens Kyrkohus" och huset har № 59 i förteckningen och är också utritad på tillhörande karta.

Till minne av
Jan Hagel