Om huset

Om borgarhuset

Stig in i "stugan" med härlig karaktär och många gamla saker att se på. Förr var det vanligt att man i sina kyrkstugor använde de saker man inte ville ha kvar hemma, vilket gjort många gamla saker som annars hade kasserats ännu finns bevarade.

 

Huset är större än en vanlig kyrkstuga då den varit en fastighet för de fast boende i Gammelstad. Huset är på 60 m2 och består av en farstu och farstukammare samt ett kök och en kökskammare.

 

I kökskammaren stod tidigare även en kakelugn, vilket inte heller var vanligt förekommande i kyrkstugor.

 

Huset kan vara från när Gammelstad hade sina stadsrättigheter under åren 1621 till 1648 och man byggde de så kallade "borgarkvarteren" nordost om kyrkan. Här bosatte sig de som drev handel, var hantverkare eller hade någon annan befattning i staden och behövde vara fast boende.

De första dokumenterade ägarna av huset, som vi vet, var fjärdingsman Erik Granström, han köpte byggnaden den 30 december år 1815 av cancelisten (läs skrivkunnig) J. Berlin. Huset har därefter ägts av Erik Granströms släkt i rakt nedstigande led till slutet av 1950-talet.


När huset köptes av mina föräldrar bodde en barnfamilj i huset. Jag är inte helt säker hur länge de bodde kvar men troligen till mitten av 1960-talet.


Precis som det är idag hade familjen vedspisen i köket och kakelugnen fanns fortfarande kvar i kökskammaren där familjen sov. Då fanns det även en matkällare under golvet i köket och elektricitet var indraget till en taklampa i köket och lampa i kökskammaren men inga radiatorer fanns installerade.


Detaljbilder